Kategórie Komunikácia

Komunikácia

Psychologické základy a funkcie pedagogickej komunikácie

Dôležitým typom komunikácie je pedagogická komunikácia. Ide o mnohostranný proces interakcie medzi učiteľom a študentmi, ktorý má množstvo funkcií. Koncepcia: stručný Čo je to pedagogická komunikácia? Komunikácia je kľúčovým faktorom duševného a sociálneho rozvoja jednotlivca. Len v procese komunikácie s dospelými dieťa pochopí normy správania, dostáva informácie o svete ao spoločnosti.
Čítajte Viac
Komunikácia

Ako sa zbaviť obetí: predchádzanie viktimizácii

Komplex obete je stabilnou líniou správania, ktorá nevedome vyvoláva ďalšie spôsoby zlého zaobchádzania. Takýto spôsob správania je vo väčšine prípadov charakteristický pre ženy a vychádza z detských dojmov. Podmienka Popis Čo je obeťou v psychológii? Veda o psychológii obete sa nazýva victimology.
Čítajte Viac
Komunikácia

Mechanizmy a funkcie sociálneho vnímania

Sociálne vnímanie je nevyhnutné na opísanie kognitívnych procesov. Toto je vnímanie osoby, s ktorou sú spojené životné situácie, ľudí okolo seba alebo javov. Koncepcia Zahŕňa obrazové vnímanie samotného človeka, okolitých ľudí a objektov. Definícia bola formulovaná koncom 40-tych rokov J.
Čítajte Viac
Komunikácia

Ako sa naučiť komunikovať s ľuďmi?

Ženy a muži majú úplne odlišné názory na komunikačnú etiketu. A myslenie slabšieho pohlavia sa podstatne líši od toho, ako silnejší sex myslí. Preto dievčatá, ktoré nemajú určité komunikačné schopnosti, je ťažké vyjadriť svoje myšlienky, postoje a túžby mužom.
Čítajte Viac
Komunikácia

Aká je štruktúra a zložky komunikácie v psychológii?

Osoba je v spoločnosti, s ktorou je nútený kontaktovať, vymieňať si vedomosti, propagovať - ​​teda komunikovať. Čo je komunikácia v psychológii a aká je jej štruktúra? Koncepcia komunikácie v psychológii: stručne Komunikácia je forma ľudskej činnosti, ktorá vedie k vzniku kontaktov, poskytuje vzájomnú emocionálnu výmenu medzi partnermi a charakterizuje ich vzájomná interakcia.
Čítajte Viac
Komunikácia

Ako rozpoznať emocionálne vydieranie a chrániť sa pred ním?

Mravné zneužívanie a emocionálne vydieranie sa môžu vyskytnúť v rôznych oblastiach medziľudských interakcií. Je dôležité, aby boli takéto deštruktívne vzťahy rozpoznané v čase a dostali sa z nich správne. Dešifrovanie pojmov Morálne (emočné) násilie je spôsob, akým človek nedôjde k fyzickému tlaku, v dôsledku ktorého trpí jeho psychika.
Čítajte Viac
Komunikácia

Formy, psychológia a príklady medziľudských vzťahov

Ľudia sú súčasťou spoločnosti a nevyhnutne v ňom fungujú počas celého života. Preto je psychológia medziľudských vzťahov navrhnutá tak, aby odpovedala na otázky týkajúce sa tohto vzťahu, ako aj aby vniesla nové, ktoré vyžadujú riešenia a určujú efektívnu interakciu medzi ľuďmi. Koncept Stručne povedané, medziľudské vzťahy sú interakcie, ktoré sa realizujú prostredníctvom verbálnej a / alebo neverbálnej komunikácie, ktorej účelom je nadviazať psychický kontakt a určité vzťahy medzi stranami.
Čítajte Viac
Komunikácia

Aké sú rodinné vzťahy?

Rodina pre každú osobu má veľký význam, pretože je základom celého života. Vzťahy v rodine sa nemusia vždy vyvíjať bezpečne. Existujú rôzne spôsoby riešenia problému. Koncepcia Čo je rodinný vzťah? Rodinné vzťahy sú interakcie medzi ľuďmi, ktorí sú členmi tej istej rodiny na základe príbuzenstva alebo manželských vzťahov.
Čítajte Viac
Komunikácia

Čo je komunikačná komunikácia?

Dôležitou súčasťou spoločnej aktivity je výmena informácií medzi subjektmi. Komunikačná komunikácia sa uskutočňuje rôznymi prostriedkami a technikami. Základné pojmy: stručne Komunikácia je komplexný, viacúrovňový proces sociálnej interakcie medzi ľuďmi, skupinami.
Čítajte Viac
Komunikácia

Koncept a príklady referenčnej a nereferenčnej skupiny

Odkaz je významný pojem v psychológii. Vo svojich činoch sa človek neustále riadi názorom na významné predmety pre neho. Podstata javu Referencia v psychológii je vlastnosťou jednotlivca, skupiny, ktorá sa odráža v ich schopnosti vyvíjať rozhodujúci vplyv na osobu. Jeho vlastné hodnoty, princípy, postoje a postoje sa vytvárajú pod ich vplyvom.
Čítajte Viac
Komunikácia

Ako prísť prvý a začať rozhovor s chlapíkom, ktorý má rád?

Schopnosť komunikovať za rovnakých podmienok s mužmi v akomkoľvek veku nie je daná všetkým. Pokúsme sa porozumieť niektorým ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú ženy, ktoré nechcú čakať na osobu, ktorá chce, aby urobila krok smerom k dialógu a začala dialóg. Prečo je tak ťažké hovoriť ako prvé? Zvyčajne, stupor počas komunikácie len útoky, ak nie ste ľahostajní k mladému človeku.
Čítajte Viac
Komunikácia

Aké sú rodiny: kritériá pre písanie

Aké sú rodiny - táto otázka sa spýta veľa ľudí. Odborníci identifikujú niekoľko typov rodín, ktoré sú určené podľa viacerých kritérií. Keď ich poznáte, človek môže ľahko určiť typ rodiny. Všeobecný koncept Čo je rodina? Rodina je zväzok ľudí založený na príbuzenstve alebo manželstve.
Čítajte Viac
Komunikácia

Zlé vzťahy s mamičkou: ako je možné ich upraviť?

Rastúcim deťom a niekedy aj teenagerom vzniká otázka, ako zlepšiť vzťahy s mamičkou. V jednej rodine sa pretínajú rôzne postavy a môže sa stať, že ciele a hodnoty sa nezhodujú. Dieťa sa bude vždy snažiť odolať, dostať sa do slobody, ale niektoré matky aj naďalej kontrolujú deti, ktoré už vyrastali.
Čítajte Viac
Komunikácia

Aký je rozdiel medzi objektom a predmetom konfliktu?

Strikt medzi jednotlivcami, organizáciami a sociálnymi skupinami nevzniká bez príčiny. Nezabudnite uviesť predmet a predmet konfliktu. Tieto pojmy sú často zmätené, ich významy sú nepochopené. Aby ste pochopili, čo znamenajú, mali by ste ich starostlivo študovať. Koncepcia a štruktúra Konflikt je prejav rozporov medzi jednotlivcami, sociálnymi skupinami, organizáciami.
Čítajte Viac